Logowanie: Bankowość internetowa

Zastrzeganie kart płatniczych

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie tel. +48 86 215 50 50 lub osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Klient ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Uprzejmie informujemy, iż na początku stycznia 2014 roku dodatkowo uruchomiono jeden ogólnopolski numer telefonu służący do zastrzegania kart płatniczych.

Jego numer to: (+48) 828 828 828

Zasada działania systemu to system rozpoznawania mowy – właściciel karty dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu wypowiada nazwę Banku wydającego kartę, a następnie system automatycznie zestawia połączenie z konsultantem Banku wydawcy, który przyjmuje i dokonuje zastrzeżenia karty.

Zastrzeżenie karty dokonuje pracownik Banku wydawcy.

Szczegółowe informacje na temat działania systemu dostępne są na oficjalnej stronie projektu: www.zastrzegam.pl

INFOLINIA dla klientów Banków Spółdzielczych w zakresie obsługi kart płatniczych czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu
tel. +48 86 215 50 00
fax. +48 86 215 50 01