Logowanie: Bankowość internetowa

Umożliwiamy klientom przedsiębiorcom składanie wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w systemach eBankNET oraz eCorpoNET

Umożliwiamy klientom – przedsiębiorcom składanie wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w systemach eBankNET oraz eCorpoNET

  • wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.,
  • subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania środków w programie,
  • wniosek jest dostępny w systemach: eBankNET oraz eCorpoNET
  • wniosek jest dostępny dla firm, które mają otwarty rachunek firmowy 
w PLN w naszym banku (rachunek klienta indywidualnego nie wystarczy).

Wskaż we wniosku jako miesiąc spadku obrotów Twojej firmy: 

  • marzec 2020 r. – jeżeli składasz wniosek w kwietniu br.
  • marzec 2020 r. lub kwiecień 2020 r. – jeżeli składasz wniosek w maju br

We wniosku należy wskazać pełny (zakończony) miesiąc kalendarzowy. Jeżeli jesteś płatnikiem VAT, kwiecień możesz uwzględnić dopiero: 

  • po upływie 4 dni kalendarzowych od przesłania deklaracji VAT-7 – jeśli rozliczasz VAT co miesiąc
  • lub po upływie co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT, jeśli rozliczasz VAT co kwartał.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.Upewnij się, czy kwota subwencji, o którą się ubiegasz została poprawnie wpisana do wniosku. Jeśli podasz błędnie za niską kwotę (np. 100 zł zamiast 100 tys. zł) i subwencja zostanie przyznana, nie będziesz mieć możliwości odwołania się od pozytywnej decyzji.