Logowanie: Bankowość internetowa

Władze banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
Piotr Peła Prezes Zarządu
Irena Błaszczyk
Wiceprezes Zarządu
Iwona Krupa
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
Gabriela Helisz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leokadia Kasprzycka
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Zofia Majchrzyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Kampczyk
Członek Rady Nadzorczej
Krystian Laska Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Lerche Członek Rady Nadzorczej