Logowanie: Bankowość internetowa

Ujawnienia art. 111a ustawy Prawo bankowe

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 111 oraz art .111a ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r. poz 128 z późn. zm.) ogłasza informacje, o których mowa w art. 111a ust 1 i 4.

Załączniki