Logowanie: Bankowość internetowa

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu.

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.  99,91 0,09 97,25 2,75
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100,00 0,00 99,38 0,62
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00 0,00 99,73 0,27