Logowanie: Bankowość internetowa

Rachunek dla rolnika

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, jako Bank, który od początku swojego istnienia jest związany z rolnictwem i rolnikami, zaprasza do uruchamiania na korzystnych warunkach rachunków bieżących umożliwiających korzystanie m.in. z dopłat bezpośrednich dla rolników.