Logowanie: Bankowość internetowa

Karty płatnicze

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym

 

Bank posiada w swojej ofercie karty:

  • VISA Business
  • Master Card Business – z funkcją płatności zbliżeniowych 

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia: w każdym oddziale Banku, telefonicznie pod numerem

(86) 215 50 50    oraz    0 801 321 456 (Infolinia Banku BPS SA) lub za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart

pod numerem 828 828 828.

 

Załączniki