Logowanie: Bankowość internetowa

Lokaty

Oszczędzanie w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie, to doskonały sposób na pomnożenie swoich pieniędzy. Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów terminowych, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Oferujemy Państwu:

  • Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu 1 miesięczne, 3 miesięczne, 6 miesięczne, 12 miesięczne, lokaty pow. 12 miesięcy,
  • Lokatę o zmiennym saldzie (wpłata min. 3.000,00 zł. na 12 miesięcy, jeden raz w miesiącu można dokonywać wypłaty utrzymując saldo minimalne),
  • książeczki oszczędnościowe a'vista.