Logowanie: Bankowość internetowa

Karty płatnicze

Zakładając rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie można otrzymać karty płatnicze Visa, które umożliwiają dokonywanie zakupów towarów i usług bez żadnych prowizji w milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie oznaczonych emblematem VISA.

Karty umożliwiają również wypłatę gotówki bez prowizji w sieci ponad 4000 bankomatów w całym kraju (bankomaty należące do Banku Spółdzielczego w Koszęcinie, Zrzeszeń BPS SA, GBW SA, MBR SA, Banku BGŻ SA oraz Kredyt Banku SA).

Można również dokonywać wypłat z bankomatów na całym świecie oznaczonych znakiem Visa, Visa Electron lub Plus.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia: w każdym oddziale Banku, telefonicznie pod numerem

(86) 215 50 50    oraz    0 801 321 456 (Infolinia Banku BPS SA) lub za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart

pod numerem 828 828 828.

 

Załączniki