Logowanie: Bankowość internetowa

INFORMACJA O UCZESTNICTWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOSZĘCINIE O OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Informacja o uczestnictwie Banku Spółdzielczego w Koszęcinie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

Załączniki