Logowanie: Bankowość internetowa

Zmiany w regulaminach obowiązujące od 20 grudnia 2018r.dla klientów instytucjonalnych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2018 r. wchodzi w życie pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego, a ponadto dodaliśmy zapisy uszczegółowiające część pojęć oraz obowiązki w większości leżące po stronie Banku, w mniejszym stopniu po stronie Klienta. Wprowadziliśmy także kilka zmian w funkcjonowaniu poszczególnych produktów rachunkowych.

Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

  • wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczą, tj. wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych (nie więcej niż 35 dni roboczych dla szczególnie skomplikowanych przypadków) i utrzymanie dotychczasowych terminów rozpatrywania reklamacji (30 dni na rozpatrzenie reklamacji i nie więcej niż 60 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków);

  • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;

  • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję.

  • wprowadzenie nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, porządkowy, służący poprawieniu czytelności i zrozumienia dokumentu.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Koszęcinie

Załączniki