Logowanie: Bankowość internetowa

Zastrzeganie kart płatniczych

Szanowni Klienci – Posiadacze kart
Od stycznia br. kartę można również  zastrzec pod ogólnopolskim numerem telefonu

828   828   828

Po podaniu nazwy Banku – wydawcy karty – system automatycznie zestawia połączenie z właściwym konsultantem, który dokonuje zastrzeżenia karty.
W przypadku kart wydanych przez Nasz Bank następuje przekierowanie połączeń bezpośrednio pod numer infolinii Banku BPS SA.