Logowanie: Bankowość internetowa

SMS zamiast papierowej listy haseł

Od dnia 16.09.2013r.  dla klientów posiadających bankowość internetową eKonto BS w celu zatwierdzana wszelkich dyspozycji wprowadzono udogodnienie poprzez możliwość otrzymywania haseł jednorazowych SMS-em na podany numer telefonu zamiast papierowej listy.

W celu uruchomienia usługi prosimy o wypełnienie poniższego załącznika – Dyspozycji  i przekazanie do jednostki Banku, lub osobiste zgłoszenie się w jednostce Banku.

Druk dyspozycji dostępny w zakładce - Dokumenty do pobrania