Logowanie: Bankowość internetowa

Polska Bezgotówkowa - terminale płatnicze za 0 zł przez 12 miesięcy.

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie współpracuje  z firmą Elavon wiodącym na rynku operatoramem oferującym terminale płatnicze. Więcej informacji TUTAJ.

Poniżej opis programu ,,Polska Bezgotówkowa'':

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego ,,Polska Bezgotówkowa'' to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Uczestnikami Programu są wydawcy kart płatniczych, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze.

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.


Kryteria uczestnictwa w programie

  •     Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym).
  •     Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe-obejmujące mniej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż     5 placówek.
  •     Przedsiębiorca nie jest operatorem automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).
  •     Przedsiębiorca może otrzymać do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych.
  •     Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).
  •     Przedsiębiorca zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.
  •     Przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.