Logowanie: Bankowość internetowa

Komunikat ws. decycji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.06.2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Koszęcinie (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą banków przejmowanych i przejmujących, wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

Cała treść komunikatu znajduje się TUTAJ