Logowanie: Bankowość internetowa

Komunikat do Klientów w sprawie brexitu.

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza,
że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem
UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

 

Pełna treść komunikatu w załączniku poniżej.

Załączniki