Logowanie: Bankowość internetowa

Informacja o połączeniu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany).

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2022 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło organizacyjne połączenie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koszęcinie (bank przejmowany).

Natomiast prawne połączenie Banków nastąpiło z dniem 5 lipca 2022 r. na podstawie wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 05 lipca 2022 roku połączone Banki będą działały pod nazwą:

MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE

W wyniku połączenia Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie.

Siedziba Centrali Banku pozostanie w Myszkowie.

Efektem połączenia będzie zwiększenie terenu działania Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Poza terenem województwa śląskiego, bank będzie prowadził działalność także na terenie powiatu oleskiego z województwa opolskiego. Z chwilą połączenia banków, wszystkie dotychczasowe placówki Banku Spółdzielczego w Koszęcinie stały się integralną częścią Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie tzn. Oddział w Koszęcinie, Filia w Boronowie, Punkt Obsługi Klienta (POK) w Herbach, POK w Kochanowicach i POK w Lisowie.

Połączenie banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków, ani podejmowania jakichkolwiek działań. 

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła, a także karty i numery PIN. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga sporządzania aneksów do już zawartych umów. Zmiana nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, jak również warunki umowy, zasady obsługi oraz wszelkie obowiązujące do tej pory prowizje i opłaty pozostają bez zmian. W związku z połączeniem obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku, a warunki i zasady świadczenia usług nie ulegną zmianie.

Zrealizowany proces łączeniowy wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Informujemy również, że z chwilą połączenia Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie stał się administratorem Państwa danych osobowych w związku w czym w załączeniu przekazujemy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej w zakładce „RODO” (https://www.bsmyszkow.pl/RODO).

Mamy nadzieję, że zmiany związane z procesem łączeniowym będą dla Państwa nieodczuwalne.  Za wszystkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość oraz dotychczasowe zaufanie.

Z poważaniem,


Zarząd Międzypowiatowego Banku 
Spółdzielczego w Myszkowie