Logowanie: Bankowość internetowa

BANK SPÓŁDZIELCZY TO NIE SKOK

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją "Bank Spółdzielczy to nie SKOK" przygotowaną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, która została zamieszczona na stronie: 

http://www.kzbs.pl/bank-spoldzielczy-to-nie-skok-8211-kzbs-informuje-w-zwiazku-z-obecna-sytuacja-w-sektorze-skok-2297.html