Logowanie: Bankowość internetowa Klient indywidualny Klient firmowy

Władze banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
Piotr Peła Prezes Zarządu
Aniela Ogrodnik
Wiceprezes Zarządu
Iwona Krupa
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
Gabriela Helisz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Cecylia Ślosarczyk Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Zofia Majchrzyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Kampczyk
Członek Rady Nadzorczej
Krystian Laska Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Lerche Członek Rady Nadzorczej